Norske aktivister blokkerer biodrivstoff i Finland

Pressemelding - 10 mai, 2008
Fire nordmenn var blant et 30-tall Greenpeace-aktivister stoppet salget av Neste Oils palmeoljediesel på flere bensinstasjoner i Helsinki. Med store låser på pumpene ble det umulig for bilistene å fylle drivstoffet som har direkte tilknytning til rasering av regnskog i Indonesia.

Fire nordmenn var blant et 30-tall Greenpeace-aktivister stoppet salget av Neste Oils palmeoljediesel på flere bensinstasjoner i Helsinki.

10 aktivister ble arrestert, blant dem to norske. Politi og brannvesen fjernet låsene på dieselpumpene.

- Neste Oil lanserer palmeoljediesel i Finland og kaller det "grønn diesel". Et bedre navn ville vært "grønnvasket diesel", sier Anders Hellberg, Greenpeace klimatalsmann på plass i Helsinki.

SlideShare


Det er avdekket at den fremste leverandøren av palmeolje til Neste Oil er innblandet i både brenning og hugging av regnskog i Indonesia, i den hensikt å gi plass til palmeoljeplantasjer. Dette problemet har Greenpeace fokusert på i lang tid, og derfor vært svært skeptiske til biodrivstoff.

- Avskogingen frigjør enorme mengder CO2, og produksjon av palmeolje til såkalt biodiesel bidrar til forverring av klimaet. Dette er en viktig grunn for at innføring av biodiesel ikke er noen god idé, sier Bente Myhre Haast, fung. leder for Greenpeace i Norge.

Miljøfiendtlig produksjon av biodrivstoff utgjør en økende andel av framtidens biodrivstoffmarked. Økt etterspørsel etter palmeolje til biodiesel medfører at stadig nye regn- og torvskogsarealer i Indonesia blir gjort om til plantasjer, og at matvareprisene går opp. I tillegg blir også ofte det direkte klimaregnskapet negativt på grunn av oppdyrking av skog eller energikrevende produksjonsmetoder. Enten det er palmeolje, soya eller andre planteoljer fra plantasjer som utgjør basisen for biodrivstoffet, vil produksjonen gå ut over
klimaet, regskog og arealer for matproduksjon, livsgrunnlaget for millioner av mennesker og det biologiske mangfoldet. Bl.a. er Indonesias siste orangutanger sterkt truet.

Både Norge og EU har satt seg som mål at biodrivstoff skal utgjøre en økende andel av drivstoffbruken.

- Å først sette mål for hvor stor innblanding av biodrivstoff vi må ha, og etterpå sette kriteriene for hvordan det skal produseres, er en merkelig strategi, sier Bente Myhre Haast.

- Men jeg håper og tror at økte matvarepriser og avskoging har fått øynene opp hos mange. Det virker uansett veldig rart å gi milliarder for å stoppe regnskogsraseringen samtidig som det blir innført pålegg om biobrensel, sier Haast.

FN advarer mot at 98 prosent av Indonesias lavlandsregskog kan være ødelagt i 2022.