Norske myndigheter beslaglegger MV Sirius

 

Pressemelding - 15 juli, 1999
 
Stavanger, 15/7-99 --- Stavanger Byrett overleverte idag avgjørelsen om å gi politiet tillatelse til å beslaglegge Greenpeace skipet MV Sirius. Sirius ble arrestert og tauet inn til Stavanger tirsdag morgen etter en fredelig protest mot norsk kommersiell hvalfangst.

-Beslagleggelsen av MV Sirius er en klar melding om norsk dobbeltmoral. Sirius er tatt av politiet etter en ikke-voldelig demonstrasjon mot den norske hvalfangsten, siden den trosser internasjonale avtaler, sier Frode Pleym, Greenpeace talsmann. Norge har trosset IWC moratoriet hvert år siden 1993. Selv om Norge reserverte seg mot vedtaket, strider det med FN’s Sjølov, som krever at alle land skal samarbeide med IWC.

Siden Greenpeace satte fokus på hvalfangsten dette året, er det dokumentert at lagrene er overfyllte av kjøtt og spekk. Norske myndigheter jobber nå intenst overfor CITES (1), for å få opphevet eksportforbudet mot hvalprodukter.

Begrunnelsen for beslagtagelsen er for forstyrrelse av norsk hvalfangst og for ikke å ha fulgt ordre i forhold til å entre 500 meters sonen som Kystvakten selv etablerte. Greenpeace hevder at 500 meters sonen strider mot artikkel 65 i FN’s Sjølov.

Greenpeace har totalt fått bøter på 296 000 kroner, hvilket innkluderer bøter på 18 000 kroner hver for aktivistene som ble beskutt. De andre båt-aktivistene fikk 15 000 kroner hver.

Kato, der skuddene ble avfyrt fra, er fremdeles ute på Nordsjøen.

Sirius blir nå hindret i å sette fokus på atomavfallsproblematikken. Hun skulle demonstrert mot opparbeidingsanlegget for atomavfall i Sellafield etter protesten mot norsk kommersiell hvalfangst. Norske myndigheter har også protestert mot Sellafield anlegget, som forurenser Nordsjøen med det radioaktive stoffet Technetium 99. Greenpeace har tidligere i denne uken protestert mot transporten av dette høyradioaktive avfallet i La Hague, Frankrike.
.

(1) The Convention on International Trade in Endagered Species (CITES), har et forbud mot internasjonal handel av hvalkjøtt og andre produkter. Medlemslandene i CITES har lenge respektert rådene til IWC i hvalspørsmål. Når CITES møtes i Nairobi, April 2000, ventes det at Norge og Japan vil prøve å heve det gjeldende eksportforbudet, på tross av at de led nederlag på IWC møtet.