Ny energilov i Kina viktig vendepunkt for fornybar energi

Pressemelding - 3 mars, 2005
Kinesiske myndigheter vedtok 28 februar et lovverk som skal hjelpe landet i å nå sine ambisiøse mål for produksjon av ren og fornybar energi. Greenpeace ønsker Kinas satsing på rene og fornybare kraftkilder velkommen. Med et potensiale til å bli verdensledende innen fornybar energi kan Kina bli en hovedaktør på de globale markedene.

Danish wind farm.

Kina kan og burde bli verdensledende innen bruk av fornybare energikilder. Dette lovverket har lenge vært etterlengtet av den miljøvennlige delen av den globale kraftindustrien. Hvis vi alle er enige om hva som legges i begrepet fornybar, og detaljene er i orden, vil det internasjonale samfunnet støtte Kina i sin ambisjon om å bli ledende innen fornybar kraftutvinning, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

Loven om promotering av fornybar energi i Kina trer i kraft den 1. januar 2006 og vil sørge for at den fornybare kraftindustrien får svært gode kår. Loven garanterer at produsenter av fornybar energi får tilgang til el-nettet samtidig som kostnadene forbundet med nye teknologier blir fordelt utover el-sektoren.

Vedtaket signaliserer Kinas intensjon i forhold til globale klimatiltak samtidig som det bidrar til renere luft og sikrere energitilførsel. Vedtaket sammenfaller også med at Kyoto-avtalen trer i kraft. Kina har foreløpig ikke signert Kyoto-avtalen, men med verdens nest største CO2-utslipp har Kina vært under konstant internasjonalt press for å redusere sine utslipp.

Fornybar energi blir gitt høyeste prioritet og det er en enorm internasjonal interesse i Kinas potensial som marked for vindkraft og andre teknologier som utvinner ren og fornybar energi. Vindkraft vokste med 35% i Kina i fjor, til tross for at loven enda ikke var blitt vedtatt. Kina har også store muligheter for utvikling av blant annet sol-, bølge- og tidevannskraftverk. Med god energieffektivitet kan Kina dekke hele sitt kraftbehov bare ved hjelp av rene og fornybare energikilder.

Kontakinformasjon:
Truls Gulowsen, Greenpeace +47 9010 7904
Steve Sawyer, Greenpeace climate policy adviser +316 53504715