Solheim og de andre miljøministrene har i dag en historisk mulighet til å sette beskyttelse av havmiljøet og formålet med OSPAR-konvensjonen foran oljeindustriens kortsiktige interesser.

Foto | 24 september, 2010

Solheim og de andre miljøministrene har i dag en historisk mulighet til å sette beskyttelse av havmiljøet og formålet med OSPAR-konvensjonen foran oljeindustriens kortsiktige interesser.