På WIREC-konferansen International Renewable Energy Conference i Washington, er det nå lansert et nytt nettsted

Pressemelding - 6 mars, 2008
Det er Greenpeace og European Renewable Enrgy Council(EREC) som står bak den nye siden www.energyblueprint.info. Her inviteres alle som har vært eller er involvert i fornybar energi-prosjekter verden over til å laste opp informasjon og utveksle detaljer om prosjektene. Målet er en online database med konkrete og reelle løsninger på verdens klimaproblemer.

Vindkraft er en av de mest effektive energiteknologier som er klar for global utbygging

- Har du installert solcellepanel på taket, koblet opp en vindmøllepark til forsyningsnettet eller investert i et CDM-prosjekt med fornybar energi, så del dine erfaringer ved å laste opp detaljer om ditt prosjekt. Slik kan du hjelpe oss med å informere og inspirere andre innbyggere og politikere verden over, sier Sven Teske, energiekspert i Greenpeace.

Fornybar energi vil kunne levere seks ganger så mye energi som det akkurat nå blir brukt globalt. I 2007 ble det investert rundt 5 milliarder kroner i utbygging av fornybare energiløsninger, produksjon av VE-teknologi, samt utvikling og forskning på VE-teknologi.

- Greenpeace-rapporten "energy [R]evolution" viser at det innen 2050 er mulig å dekke halvparten av verdens energibehov ved hjelp av fornybar energi kombinert med energi-effektivisering, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

- Å gå over til fornybar energi vil føre til besparelser på nærmere 900 milliarder kroner i tillegg til klimagevinstene, sier Gulowsen og henviser til rapporten "Future Investment" hvor beregninger viser at fornybar energi kun vil koste en tidel av energien basert på fossile brennstoff.

WIREC er ikke i FN-regi men samler mange: 120 land er representert, 80 statsråder deltar, 7000 delegater og besøkende deltar på konferansen, som dekkes av rundt 300 journalister. For Norge deltar statssekretær i OED, Liv Monica Stubholt.

Other contacts:

Truls Gulowsen, leder Greenpeace i Norge, tel. 90107904
Bente Myhre Haast, kommunikasjonssjef, tel. 48297274