Påtalemyndigheten måtte endre tiltale

 

Pressemelding - 14 oktober, 1999
 
I dag 14. oktober, ble rettsaken mot Greenpeace-
demonstrantene involvert i en fredelig demonstrasjon mot
kommersiell hvalfangst avsluttet. Påtalemyndigheten måtte
under rettsaken fjerne et sentralt punkt i tiltalen. Dom faller i
neste uke.

Greenpeace´-advokat Axel Heiberg la i sin
avslutningsprosedyre torsdag formiddag vekt på at
kommersiell hvalfangst strider med internasjonal lov, og at
demonstrantene derfor hadde rett til å protestere. Heiberg
påpekte videre at selv om retten ikke skulle ta hensyn til det
internasjonale perspektivet, hadde de tiltalte personene ikke
brutt norsk lov. Han hevdet at Lov om saltvannsfiske ikke
hadde blitt overtrådt i den aktuelle saken.

Heibergs påstand ble forsterket av at aktor, inspektør Eide,
så seg nødt til å fjerne et sentralt punkt i tiltalen. Årsaken
var at forklaringene fra de ansvarlige på Villduen viste at
hvalfangstskipet slett ikke forfulgte en hval da Greenpeace
var i området, som påtalemyndigheten tidligere hadde lagt til
grunn.

Heiberg la ned påstand om at de tiltalte frifinnes eller anses
på mildeste måte, og at inndragningsbegjæringen ikke tas till
følge.

- Greenpeace aksepterer ikke straffeskyld. Vi har rett til å
protestere når Norge hvert år trosser Den Internasjonale
Hvalfangstkommisjonens (IWC) moratorium mot
kommersiell hvalfangst. Dette er et klart brudd med artikkel
65 i FNs havrettskonvensjon (UNCLOS), som sier at man
skal samarbeide med internasjonale organer i forvaltningen
av hval, understreker Frode Pleym, talsperson i
Greenpeace Norden.

Norge vil ha eksport av enkelte hvalprodukter, men
allerede i dag, uten eksport, havner illegalt fangede hvalarter
på det internasjonale markedet.

- Det er uansvarlig av Norge å jobbe for handel over
landegrensene uten å ha forsikret seg om at truede hvalarter
ikke blir skadelidende, sier Frode Pleym. Basert på føre var
prinsippet har Norge et ansvar for å påse at de nødvendige
kontrollmekanismer ligger på plass før eksport igangsettes.

Rettsaken mot demonstrantene som ble skutt på fra
hvalfangsskipet Kato, er berammet till 15.- 18. november.