Påtalemyndigheten vil svekke Greenpeace sin handlekraft

 

Pressemelding - 17 november, 1999
 
I dag ble rettsaken i Stavanger byrett mot Greenpeace- demonstrantene som var involvert i en demonstrasjon mot kommersiell hvalfangst 12. juli i år avsluttet. En av foranledningene til arrestasjonen av miljøvernerne var at de gikk innenfor en av Kystvakten opprettet 500 meters sikkerhetssone rundt hvalfangstskipet Kato. Lasse Hiis Bergh i Kystvakten innrømte under rettsaken at han i ettertid så at de på forhånd bestemte kriteriene for å opprette sonen rundt Kato ikke forelå. Påtalemyndigheten så seg i sin avslutningsprosedyre onsdag ettermiddag nødt til å stryke et av tiltalepunktene mot skipssjefen på Greenpeace sin båt MV Sirius.

En oppsiktsvekkende videofilm, tatt av en japansk veterinær ombord på hvalfangstskipet Kato, viste at det var kapteinen på Kato som avfyrte to grovkalibrede rifleskudd mot en Greenpeace gummibåt.

- Det føles merkelig å være tiltalt i en sak hvor et av påtalemyndighetens hovedvitner er mannen som skøyt på oss, sier Ulvar Arnkværn, en av de beskutte demonstrantene.

Greenpeace reagerer på at påtalemyndigheten vil inndra store deler av utstyret miljøvernorganisasjonen brukte.

- Ikke noe sted i verden beslaglegger myndighetene så mye utstyr som i Norge. Verdiene påtalemyndigheten vil inndra står ikke forhold til hva Greenpeace har gjort. En inndragelse vil redusere vår mulighet til å kjempe for et bedre miljø i Norge og andre land. Arbeidet mot klimaendringer, kjernekraft og miljøgifter vil bli vanskeligere, understreker Frode Pleym i Greenpeace.

Selv om berettigelsen av sikkerhetssonen ble sterkt svekket, forsvarte Hiis Bergh i Kystvakten arrestasjonen med paragraf 46 i Lov om saltvannsfiske, som beskriver Kystvaktens rett til å gjennomføre tiltak for å ivareta ro og orden på fangstfeltet.

- Vi mener vi har rett til å gjennomføre fredelige, ikke-voldelige demonstrasjoner når Norge hvert år trosser Den Internasjonale Hvalfangstkommisjonens avtale mot kommersiell hvalfangst. Dette er et klart brudd med artikkel 65 i FNs havrettskonvensjonsjon som krever at man skal samarbeide med internasjonale organer i forvaltningen av hval, avslutter Pleym.