Palmeolje på vei til Finland - Greenpeace aksjonerer igjen

Pressemelding - 25 november, 2007
Finland - Greenpeace protesterer mot at et fraktfartøy lastet med 10.000 tonn palmeolje får komme til Finland. Skipets destinasjon er Neste Oils raffineri i Porvoo, hvor verdens første storskala-produksjon av biodiesel basert på palmeolje skal skje.

Greenpeace-aktivister protesterer mot Nestes palmeoljetransport i Borgå.

- Neste Oils nye biodiesel er svært klimafiendtlig, sier Truls Gulowsen i Greenpeace. Siden 80 % av dieselen er palmeolje, framstilt på plantasjer hvor regnskog er hugget, har den forårsaket enorme utslipp av CO2, sier Truls Gulowsen. Gulowsen er leder av Greenpeace i Norge.

Den raske utbredelsen av palmeoljeplantasjer i Malaysia og Indonesia, er hovedgrunnen til avskogingen i disse landene. Palmeoljen brukes både til biodiesel, i kosmetikk og vaskemidler, samt til matlaging. Greenpeace utga nylig en rapport om at "Klimaet kokes i palmeolje", se www.greenpeace.no.

- Neste Oils planer om å bli verdensledende produsent av såkalt fornybar diesel, vil øke tempoet på regnskogsraseringen og dermed utslippene ytterligere, sier
Gulowsen.

Greenpeace mener dette er galskap og vil protestere i Finland, på samme måte som i Rotterdam og Indonesia. Palmeolje framstilt på bekostning av regnskog, er ikke bærekraftig og må ikke omsettes eller brukes verken til mat, kosmetikk eller drivstoff.

Målet er å få regjeringene som møtes på Bali om kort tid, til å innse at vern av verdens gjenværende regnskoger er et kritisk punkt for neste fase av Kyoto-protokollen.

- Vi er skuffet over hvor lite nyansert krav om biodrivstoff blir framført både av miljøtilhengere og norske myndigheter, og har vanskelig for å forstå at et ukritisk omsetningspåbud allerede fra 2008 er et miljømessig godt virkemiddel. Vi vet at avskoging står for en femdel av de globale klimautslippene, sier Gulowsen.

Les mer om saken her