Plan for Ekofiskfeltet gir nye jobber

 

Pressemelding - 22 oktober, 1999
 
Phillips Norge annonserte i dag sin plan for opprydning på Ekofiskfeltet i Nordsjøen. Greenpeace ønsker forslaget velkommen, og legger stor vekt på at samtlige 15 stålplatformer blir bragt til land for resirkulering.
Greenpeace tror dette vil fremkalle en enorm vekst i opphugging- og gjenvinningsindustrien på land, og bidra til å redusere oljeavhengigheten i norsk industri.

Phillips sin plan følger av beslutningene som ble tatt av nordsjølandene under OSPAR- møtet i Portugal i fjor: Ingen stålplattformer kan bli dumpet i havet, men må bli bragt til land for demontering og gjenvinning. Greenpeace kjempet i flere år for å forby dumping til havs før dette vedtaket. Jan Rispens i Greenpeace uttaler at Philips ikke hadde andre alternativer enn å ta platformene til land, fordi OSPAR vedtaket (1) forbyr dumping.

- Debatten omkring dumpingforsøket av Brent Spar tvang oljeindustrien til å ta ansvar avfallet sitt og begynne å rydde opp på en skikkelig måte. Dette beskytter miljøet, i tillegg til at det kommer verftsindustrien på land til gode ved at det skaper verdifulle nye arbeidsplasser, sier Rispens.

Forslaget innebærer at den svært store og tunge betonglagringstanken på Ekofisk skal forsegles og forbli på havet. Denne delen av forslaget må vurderes av OSPAR
kommisjonen. I følge fjorårets vedtak kan dette bare aksepteres om Phillips kan vise at det er umulig eller vil innebære for høy risiko å bringe installasjonen til land.
Greenpeace vil følge denne prosessen i detalj for å forsikre at alle regler og prosedyrer blir fulgt videre i denne saken.

Greenpeace stiller også spørsmål ved at Phillips ikke foreslår å fjerne boreavfallet fra sjøbunnen under plattformene. Forurenset boremasse har blitt dumpet gjennom flere år med boring. Dette avfallet utgjør nå store hauger på sjøbunnen, som Greenpeace krever fjernet.

- Opprydningen er ikke ferdig bare stålet er borte, sier Rispens. Vi kan ikke tillate olje- og gassindustrien å gjemme giftavfallet sitt på sjøbunnen. Greenpeace mener
boreavfallet må bli det neste oljeselskapene må ta ansvar for og rydde opp etter seg.

- Det er godt å se at installasjonene skal fjernes. Likevel er det stikk i strid med prinsippet om at forurenserene skal betale at norske skattebetalere, og ikke oljeselskapene selv, må påkoste opprydningen (2), sier Truls Gulowsen, klimarådgiver i Greenpeace Norden.