Politiet gransker kystvakta etter alvorlig hendelse

 

Pressemelding - 12 oktober, 1999
 
Onsdag 13. oktober starter en rettssak i Stavanger byrett mot tre Greenpeace-demontranter involvert i en fredelig demonstrasjon mot kommersiell hvalfangst i midten av juni. Blant de tiltalte er Mark Hardingham, som ble voldsomt overkjørt av Kystvakta under en båtjakt. Hardingham har nå anmeldt Kystvakta til politiet for hendelsen.

- Greenpeace bruker alltid ikke-vold. Derfor kunne jeg ikke i mine villeste fantasier forestille meg at Kystvakta skulle kjøre over båten jeg var mannskap i, og at jeg i tillegg ikke skulle få hjelp av dem etter påkjørselen, sa Mark Hardingham på en pressekonferanse i Stavanger tirsdag ettermiddag.

Mark Hardingham bærer tydelig preg av det som skjedde for nøyaktig fire måneder siden. Den førti år gamle demonstranten har inntil nylig ligget på sykehus, og må sannsynligvis opereres igjen. Han er avhengig av krykker for å gå, har metallplater og 16 skruer i armen og alvorlige ryggproblemer. Han kommer til å ha mén for livet, og det er usikkert om han kan fortsette sitt yrkesaktive liv som ingeniør. Hendelsen er nest etter det franske etterretningsvesenets senkning av Rainbow Warrior i 1985 den alvorligste i organisasjonens 28-årige historie.

I anmeldelsen av Kystvakta skriver Hardinghams advokat Axel Heiberg blant annet: "Den voldsomme påkjørselen - og også den forutgående aggressive manøvrering fra Kystvaktens side -fremstår som uforholdsmessig overfor den fredelige, ikke-voldelige demonstrasjon som ble foretatt av Greenpeace. Grensen for berettigede handlinger i h.t. strl. § 48, 3. ledd, antas derfor å være overskredet."

De tre Greenpeace-demonstrantene som må møte i Stavanger byrett er siktet for å ha hindret hvalfangstbåten Villduen av Fredrikstad i å bedrive kommersiell hvalfangst. Hver og en fikk 10.000 kroner i bot for å ha overtredt en bestemmelse i Lov om saltvannsfiske under aksjonen 80 nautiske mil sydvest for Lista.

- Greenpeace aksepterer ikke straffeskyld. Vi har rett til å protestere når Norge hvert år trosser Den Internasjonale Hvalfangstkommisjonens (IWC) moratorium mot kommersiell hvalfangst. Dette er et klart brudd med artikkel 65 i FNs havrettskonvensjon (UNCLOS), som sier at man skal samarbeide med internasjonale organer i forvaltningen av hval, understreker Frode Pleym, talsperson i Greenpeace Norden.

Norge vil ha eksport av enkelte hvalprodukter, men allerede i dag, uten eksport, havner illegalt fangede hvalarter på det internasjonale markedet. Det er uansvarlig av Norge å jobbe for handel over landegrensene uten å ha forsikret seg om at truede hvalarter ikke blir skadelidende. Basert på føre var prinsippet har Norge et ansvar for å påse at de nødvendige kontrollmekanismer ligger på plass før eksport igangsettes.