Redd regnskog for klimaet - men ikke med skogkvotehandel

Pressemelding - 31 mars, 2009
Greenpeace presenterte i dag en analyse av konsekvenser for karbonmarkedspris og prosjektfordeling hvis skogverntiltak som det norske regnskogsprosjektet blir godkjent som klimatiltak i samme marked som CDM og andre klimakvoteprosjekter. Analysen er utført av det New Zealandske selskapet KEA3 for Greenpeace.

Amazonas

Analysen bekrefter at inkludering av skogvern i karbonmarkedet vil kunne få dramatiske konsekvenser for pris og fordeling av klimaprosjekter.

Dette bekrefter funn i Econs rapport om dette i 2000 og andre studier fra den tiden: inkludering av skog i samme marked som andre klimakvoter fører til store markedsandeler og kraftig prispress, som i sin tur utsetter fokus på andre tiltak.
Det er uheldig, særlig i en situasjon hvor vi trenger maksimal omstilling i alle sektorer for å redusere CO2 utslippene mye nok og raskt nok.

Prisargumentet blir derfor sammen med andre argumenter knyttet til lekkasje, verifiserbarhet, målbarhet, biologisk mangfold nok en grunn til å holde skogtiltak adskilt fra det øvrige klimakvotemarkedet.

Greenpeace mener forøvrig, som de fleste andre, at framtidens Grønne utviklingsmekanisme (CDM) må gjøres sektorbasert, og at dagens smale prosjektfokus kun må være tilgjengelig for de aller fattigste.

Erik Solheim og det norske regnskogprosjektet sier de ikke vil konkludere i forhold til spørsmålet om fonds- eller markedsløsning for skogvern i klimaavtalen. Vi mener det er på høy tid å begynne planleggingen for å kunne gjennomføre betydelige skogtiltak i en 'egen boks' uten å bli blandet med klimakvoter i et grått marked.

Les mer om Greenpeace sitt forslag til å inkludere skogvern i klimaregimet uten å gå veien om skogkvoter

Les rapporten

Les Greenpeace sammendrag og anbefalinger

Other contacts:

Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge, tlf: 90 10 79 04