Regjeringen blind for uro blant StatoilHydros aksjonærer

Pressemelding - 13 mai, 2009
Store aktører på fondsmarkedet, som svenske Folksam og KPA Pensjonsfond, er aksjonærer i StatoilHydro. I dag er det klart at de vil stemme for Greenpeace forslag på generalforsamlingen til Statoil, om at de skal trekke seg ut av tjæresand.

Statoil-ansatte på vei til jobb får informasjon om tjæresand fra Greenpeace. Majorstua 04.05.2009

Miljøvernminister Erik Solheim er også kritisk til Statoils tjæresandprosjekt. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen er enig i at det er betydelige miljøutfordringer forbundet med prosjektet. Det bekreftet også hans statssekretær Robin Kåss i et møte med Greenpeace 13. mai.

- Vi oppfordret Statoils største eier til å ta ansvar og gi selskapet klar beskjed, sier Martin Norman i Greenpeace.

Med på møtet var også Andrew Nikiforuk, en prisbelønnet og respektert næringslivsjournalist fra Canada, med olje og energi som sitt spesialfelt. Han bor i Alberta og har sett konsekvensene av tjæresandindustrien på nært hold.

Den canadiske regjeringen erkjenner ikke at klimautslipp er et problem og har gjort fullstendig knefall overfor oljenæringen. Nikiforuk er på turné Skandinavia for å fortelle hvor håpløs situasjonen er i Alberta og Canada på grunn av tjæresandutvinningen, og vil oppfordre myndighetene til å legge presspå Canada og statseide selskap som Statoil for å la tjæresanden bli værende ibakken.

Terje-Riis Johansen sier fortsatt at han ikke vil gjøre noe med saken. Dette var svaret hans på et spørsmål stilt i Stortinget:

"Beslutningen om å gå inn i oljesand i Canda var en forretningsmessig beslutning fattet av selskapets styre som det ansvarlige organ for denne typen avgjørelser. Som stor eier er jeg svært opptatt av at ansvarsfordelingen mellom selskapets styrende organer og aksjeeierne respekteres og gjennomøres i praksis. Jeg vil derfor stemme mot forslaget i sak 12 på dagsorden til StatoilHydros generalforsamling".

Det er tydelig at statsråden ikke ønsker å forholde seg til at store investorer vil stemme for at Statoil skal trekke seg ut avtjæresandutvinningen. Se omtale i norske og svenske aviser i dag:

http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article1668959.ece
http://www.dn.se/ekonomi/varldens-smutsigaste-energiprojekt-ar-en-dalig-satsning-1.864608
http://www.dn.se/ekonomi/fondbolagen-borjar-fa-kalla-fotter-1.864620
http://www.dn.se/ekonomi/fondmiljarder-gar-till-klimathot-1.864583
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.229613/pensionspengar-plojs-ned-i-utvinning-av-oljesand
http://www.dagensps.se/artiklar/2009/05/13/74943845/index.xml
http://www.dn.no/energi/article1668749.ece

Other contacts:

Martin Norman, kampanjeleder i Greenpeace, tel. 95804950
Bente Myhre Haast, kommunikasjonssjef, tel. 48297274