Resultatposten Statoil og eierne ikke må glemme

Pressemelding - 11 mai, 2009
Alle som er interessert i StatoilHydros resultater bør være oppmerksom på selskapets brudd på sine høylytte ambisjoner om å gå i front når det gjelder miljø og klima. Derfor er Greenpeace på plass med informasjon når resultatene for første kvartal legges fram på Vækerø i dag.

Statoilansatte informeres om tjæresand av Greenpeace.


- Så lenge Statoil selv ikke gir full informasjon om miljøproblemene ved utvinning av tjæresand i Canada til verken eiere, ansatte eller det norske folk, er vi nødt til å gjøre jobben, sier Martin Norman, kampanjeleder i Greenpeace.

Greenpeace informasjonsturné har gått via Bergen, Stavanger og Oslo, på vei til StatoilHydros generalforsamling på Forus 19. mai, hvor tjæresandsatsingen skal opp til votering. Vi har også sendt informasjon til de største eierne og flere av investeringsfondene i Norden.

- Flere store fondsforvaltere reagerer med undring over Statoils engasjement i tjæresand og vil stemme for at de skal trekke seg ut av tjæresandvirksomheten. Dette er et sterkt signal til selskapet selv, andre investorer og ikke minst til den norske staten som hovedeier, sier Martin Norman.

For bilder og video fra tjæresandvirksomheten i Canada Folder: Tar Sands Alberta Canada File Material

Other contacts:

Martin Norman, kampanjeleder, tel. 95804950
Bente Myhre Haast, kommunikasjonssjef, tel. 48297274