Rødgrønn blokkering av KrFs tjæresandforslag

Pressemelding - 18 mai, 2009
Det er bra at KrF vil be regjeringen stemme mot tjæresand. Men vi reagerer med vantro på at de rødgrønne ikke har mot til å ta debatten i Stortinget, sier Martin Norman, kampanjeleder i Greenpeace. Det var 55 mot og 49 for KrFs forslag i Stortinget nå kl. 12.20.

Martin Norman, kampanjeleder i Greenpeace

- Velgere som er opptatt av samfunnsansvar og klima bør merke seg at alle opposisjonspartiene i dag har vist mot til å ta debatten om det regjeringsstøttede tjæresandprosjektet til Statoil, sier Norman.

Regjeringen virker blind for at ja eller nei til tjæresand er en strategisk beslutning om hvorvidt Norge og Statoil skal beholde troverdighet som klima- og miljøforkjempere, og om Norge skal la Canada underminere mulighetene for en sterk internasjonal klimaavtale i København i desember 2009.

Flere store, nordiske investorer har sagt at de vil stemme for Greenpeace forslag på Statoils generalforsamling om at Statoil skal trekke seg ut av tjæresand.


StatoilHydro shall withdraw from tar sands activities in Canada.

Name: Country:    For:    Against/ undecided: KPA Sweden x   Folksam Sweden x   DnBNor Norway   x NORDEA Sweden   x Storbrand Kapitalforvaltning Norway x   KLP Norway   x Folketrygdfondet Norway   x Danske Bank/ Danish Bank Denmark   x 7:e AP fonden Sweden x   1-4:e AP fonden Sweden   x SPP Sweden x   Norwegian Government Norway   x Svenska Kyrkan Sweden x   SEB Sweden   x Handelsbanken Sweden   x Banco/Swedbank Robur Sweden   x

Other contacts:

Martin Norman, tlf. 95804950
Bente Myhre Haast, tlf. 48297274

Tags