Rungende ja til at Erik Solheim vil bruke pengemakten

Pressemelding - 25 oktober, 2007
Da den nyslåtte olje- og energiminister Åslaug Haga inviterte miljøvernorganisasjonene til rådslagning, la Greenpeace fram et forslag om å dreie hele Statens pensjonsfond utland sin portefølje sterkt i en klimavennlig retning. I dag tar miljø- og utviklingsminister Erik Solheim til orde for å bruke fondet i større grad som politisk instrument for å påvirke verden - og klimaet. Dette er et initiativ vi hilser velkommen!

Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

Greenpeace vil utfordre Børge Brende og Høyre, som har vist seg å være det mest offensive partiet i klimaspørsmål, om å vise at de mener alvor ved å slutte seg til Solheims utspill.

Knallharde klimaretningslinjer for Pensjonsfondet vil være et viktig signal om at man mener alvor, og vil kunne bidra til å gjøre kapital tilgjengelig for nye energiselskaper og rene prosjekter over hele verden. På verdensbasis skal 100 milliarder kroner investeres i energiprosjekter i løpet av de neste 20 årene. Summen av disse investeringsbeslutningene avgjør om verden klarer å stoppe
klimaendringene på et levelig nivå eller ikke. Det er mer enn nok av selskaper og prosjekter å la pensjonspengene våre vokse i, sammen med andres investeringer.

Statens Pensjonsfond Utland er et av verdens største investeringsfond, og vil snart forvalte 2500 milliarder kroner. Greenpeace foreslår at Regjeringen dreier sin kapitalforvaltning over de neste 20 år mot en portefølje av klimavennlige investeringer. I dag styres investeringen etter spredningsprinsipper, og til tross for etiske retningslinjer er fondet i liten grad en kraft for det gode. Det har regjering og storting en gylden anledning til å endre på nå.

Other contacts:

Truls Gulowsen, leder, Greenpeace i Norge, 90107904
Bente Myhre Haast, kommunikasjonssjef, 48297274