StatoilHydro må ta hodet ut av tjæresanden

Pressemelding - 22 mai, 2008
Greenpeace oppfordrer StatoilHydro til å trekke seg ut av denne moralsk og etisk uforsvarlige industrien nå, før vår skitneste oljeututvinning blir satt i gang for alvor.

Utvinning av olje fra sand i Alberta, Canada.

For 12 milliarder kroner kjøpte StatoilHydro våren 2007 et canadisk selskap med rettigheter til tjæresandenutvinning i et område på 1.110 km2 av den boreale skogen i Athabasca-området i Alberta. Der vil de investere 100 milliarder, ifølge selskapets talsmann. Den første fasen, demonstrasjonsprosjektet Leismer, vil ha en kapasitet på 10.000 fat pr. dag og det er ventet at produksjonen starter i slutten av 2009.Det kommersielle anlegget, kalt Kai Kos Dehseh, vil på sikt komme opp i en produksjon på 200.000 fat olje i døgnet. Dette krever enorme mengder energi å utvinne. Seks selskaper vurderer å bruke kjernekraft til utvinning av olje fra tjæresand i Canada. StatoilHydro benekter å være blant dem.

- Uansett hvordan man velger å utvinne olje fra tjæresanden i Alberta, vil dette aldri kunne bli et bærekraftig prosjekt. Det er en av tidenes miljøskandaler, sier Bente Myhre Haast, fung. leder for Greenpeace i Norge.

Utvinning av oljen i tjæresanden i Canada omtales som den skitneste virksomhet noe norsk selskap er inne i. Oljesandreservoarene i provinsen Alberta i Canada er verdens største reserve av hydrokarboner og beregnet til 177 milliarder fat olje, mer enn det som hittil har vært produsert i hele verden. De tre kjente feltene heter Athabasca (der StatoilHydro har gjort oppkjøp), Peace River og Cold Lake. Utvinning av olje fra oljesand krever 2-5 ganger så mye energi og gir opp til 15 ganger så store CO2-utslipp som konvensjonell oljeutvinning på norsk sokkel.

Hvis alle planlagte konsesjoner gis, vil oljeutvinningen dekke et område på størrelse med Florida, og stå for enorme utslipp av CO2, en karbonbombe på 140 millioner tonn. Den særdeles vannkrevende oljeutvinningen gir store utslipp i elver og dammer, som nå er så giftige at fugler og dyr holdes på avstand med propankanoner.

- Greenpeace utfordrer olje- og energiministeren som største eier til å handle. Det er ikke nok å uttrykke bekymring, sier Haast.

Other contacts:

Martin Norman, rådgiver, Greenpeace, tel. 95804950
Bente Myhre Haast, fung. leder, Greenpeace, tel. 48297274