StatoilHydro øker CO2-utslipp globalt, ikke bare i Norge

Pressemelding - 15 mai, 2008
Til tross for redusert produksjon på norsk sokkel, førte StatoilHydros aktivitet på Melkøya til at utslippene i oljesektoren økte med nær 11 prosent fra 2006 til 2007, det dobbelte av 1990-nivået.

Syncrude anlegget utvinner olje fra sanden i Alberta, Canada.

Som om ikke det er nok, har StatoilHydro kjøpt seg inn i et ekstremt klimaødeleggende prosjekt for oljesandutvinning i Canada, hvor det ifølge selskapet selv vil slippes ut 15 ganger så mye CO2 per fat som i utvinningen i Nordsjøen.

- Kan StatoilHydro være bekjent av dette, spør Martin Norman i Greenpeace i Norge. - Og hva med utslippene i de øvrige 40 land StatoilHydro har eller planlegger virksomhet i? Det er indirekte den norske stat som største eier, som bidrar til utslippsøkning verden rundt, sier Norman.

Oljesandutvinning har bidratt mest til utslippsøkningen i Canada, hvor de totale CO2-utslippene har økt med 25 prosent fra 1990 til 2005. Ingen andre store industriland har hatt en så stor utslippsøkning. Ved siden av enorme klimautslipp, er det forurensning og forbruk av vann, og arealbruken, som er svært problematiske sider ved oljesandutvinning.

Other contacts:

Martin Norman, rådgiver, Greenpeace i Norge, 95804950
Bente Myhre Haast, fung. leder, Greenpeace i Norge, 48297274