Sverige regner feil på dioksin: Giftutslippene fra avfallsforbrenning 50 ganger høyere enn offisiell statistikk!

 

Pressemelding - 6 desember, 1999
 
De sammenlagte utslippene av miljøgiften dioksin fra avfallsforbrenning er 10 til 50 ganger høyere enn det Naturvårdsverket (svensk SFT) oppgir i sin offisielle statistikk. Dette fremgår av en rapport Greenpeace presenterer idag. Nesten ti prosent av det norske kommunale avfallet, 200 000 tonn usortert avfall, sendes i dag til forbrenning Sverige.

I rapporten "Dioxin i drivor" har Greenpeace samlet informasjon fra forskere, myndigheter og avfallsselskap i Sverige og andra land. Resultatet viser at Naturvårdsverket har gjort grove feilbedømminger av dioksinutslippene som forbrenningsanleggene forårsaker via aske som lagres åpent på avfallsedponier.

- Det er en myte at utslippene av dioksin fra forbrenningsanleggene har blitt dramatisk redusert, sier Gunnar Lind i Greenpeace. Rapporten viser at de sammanlagte utslippene av dioksin sannsynligvis ikke har minket særlig i det hele tatt.

I følge Naturvårdsverkets offisielle statistikk har utslippene av dioksin fra forbrenningsanleggene minket med over 90 prosent siden starten av 80-tallet. Mengden dioksin i aske angis til å være 0,6 - 2,4 gram per år. Men ifølge Greenpeacerapporten er utslippene via aske mellom 18 og 216 gram, med middelverdi på 114 gram per år ved dagens forbrenningspraksis.

- Gjennom den siste 10-årsperioden har utslippene til luft sannsynligvis blitt redusert, sier Lind, men utslippene til aska og slagg har sannsynligvis økt. Derfor er det uklart om noen sammenlagt reduksjon i dioksinutslippene har skjedd, og i så fall hvor stor den er. Men en sak er sikkert: Det finnes store mengder dioksin i forbrenningsaskene, og Naturvårdsverkets oversikter er grovt feilaktige.

Ved forbrenning av ett tonn avfall dannes det ca 250 kilo aske og slagg, som vanligvis legges ubeskyttet på søppelfyllinger. Asken fuktes før den legges på deponiet for å hindre den verste spredninged. I Sverige produseres det sammenlagt en halv million tonn slike asker hvert år.

- Dioksiner, tungmetaller og andre miljøgifter spres fra askebergene på søppelplasse, sier Lind. Partikler føres avgårde med vind og vann. Ingen vet hvor mye dioksin som spres fra askene på landets fyllinger, helt enkelt fordi man har antatt at dioksininnholdet er lite, slik at ingen har sett det nødvendig å kontrollere lekkasjen.

I følge Naturvårdsverkets statistikk står avfallsforbrenning kun for fem prosent av dioksinutslippene i Sverige, men av Greenpeace rapport framgår det at avfallsforbrenning sannsynligvis er landets største dioksinkilde. Om rapportens angitte middelverdi - 114 gram - stemmer, er Sveriges sammenlagte dioksinutslipp det dobbelte av det oppgitte.

- Sannsynligvis er det mindre farlig for dagens befolkning at dioksinen er i asken enn i luft, sier Lind. Likevel innebærer dioksinen i flygaske og slagg at samfunnet bygger opp giftberg som vi overlater til framtidige generasjoner.

- Dagens "løsning" har blitt morgendagens problem, avslutter Lind. Forbrenning av avfall hører ikke hjemme i et bærekraftig samfunn.


Hele rapporten Dioxin i drivor (på svensk, html, 190k)
Dioxin i drivor (på svensk, pdf, 50k)
Acrobat reader (for pdf)