Utsetter tjæresandprosjekt - hvorfor ikke gå helt ut?

Pressemelding - 29 mai, 2008
StatoilHydro utsetter oppgraderingsprosjektet i tjæresandutvinningen i Canada. Ifølge Financial Post er utsettelsen basert på økonomisk og juridisk usikkerhet.

Suncor oljesand-anlegg.

Det er svært høye kostnader forbundet med tjæresandutvinning allerede, og flere selskaper vil avvente nå når disse ser ut til å øke ytterligere. Det er også muligheter for en ny og strengere miljølov i USA, som er det største tjæresandmarkedet.

- Avgjørelsen til StatoilHydro om å utsette oppgraderingsprosjektet i tjæresandprosjektet i Canada, kan tyde på kalde føtter i forhold til en ny og sannsynligvis langt mer restriktiv miljølovgivning. Nå bør de også holde hodet kaldt - og benytte denne muligheten til å trekke seg helt ut, sier Bente Myhre Haast, fung. leder i Greenpeace i Norge.

StatoilHydro må få hodet opp av tjæresanden og trekke seg ut straks. Å utvinne olje fra oljesand kan aldri bli bærekraftig; det er enormt energikrevende og fører til CO2-utslipp som grenser til det vanvittige. Det verden trenger nå er fornybar energi!

Les mer hos TV2
Bakgrunnsinformasjon

Other contacts:

Martin Norman, rådgiver, Greenpeace i Norge, tel. 95804950
Bente Myhre Haast, fung. leder, Greenpeace i Norge, te. 48297274