Statoil fullmakt 2012

Publikasjon - 9 mai, 2012
Her kan du finne fullmaktskjemaet for Statoils generalforsamling 15. mai 2012.