Certifying Destruction

Publikasjon - 14 februar, 2014
Palmeoljesektoren var den største enkeltstående årsaken til regnskogsødeleggelser i Indonesia mellom 2009-2011 og står for omtrent en fjerdedel av landets avskoging. Greenpeaces rapport, Certifying Destruction, viser at en betydelig del av denne avskogingen kan spores til plantasjer som eies av nåværende medlemmer i RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), palmeoljebransjens største merke for bærekraftighet.

En stor del av problemet er leverandører som kontrollerer palmeoljehandelen fra Indonesia. Palmeoljen kjøpes fra deres raffinerier, der palmeolje fra mer ansvarsfulle produsenter blandes med palmeolje som har bidratt til ødeleggelse av habitater for utryddingstruede dyr som sumatratigeren og orangutangen.

Greenpeace oppfordrer palmeoljekjøpere og produsenter til å strekke seg lengre enn bare RSPO og finne ut hvor akkurat deres palmeolje kommer fra, og garantere forbrukerne om at deres produkter ikke forårsaker ødeleggelse av regnskogen.

 

Emner