Dagens mote er søppel i morgen

Publikasjon - 25 november, 2016
Forskning viser at det raskt skiftende motebildet fører til store klimagassutslipp, forurensning og forsøpling.

Ny rapport fra Greenpeace viser at verdens klesproduksjon er doblet siden år 2000 og at den gjennomsnittlige verdensborgeren kjøper nesten 60 prosent mer klær enn for femten år siden. Vi bruker også klærne i halvparten så lang tid som for 15 år siden, noen behandler klær som engangsartikler.

Klærne som produseres er ofte av dårlig kvalitet. Det brukes stadig mer syntetiske materialer, spesielt polyester som er lite nedbrytbart og som forurenser havet med mikroplast. Polyester står for mer enn tre ganger så mye CO₂-utslipp som bomull i en industri som slipper ut gigantiske 850 millioner tonn CO₂ årlig.

Produksjonen av klær beslaglegger enorme mengder med vann og landarealer, og tekstilarbeiderne jobber ofte under forferdelige forhold.

Det er store utfordringer med både resirkulering og gjenbruk av klær. Tekniske utfordringer gjør det vanskelig å resirkulere klærne til nye brukbare fibre. Verdensmarkedet er mettet av klær som ingen vil ha. Land fra Asia, Afrika og Sør-Amerika har laget restriksjoner eller forbud mot import av bruktklær ettersom det ødelegger den lokale klesproduksjonen. Myten om at alle klær gjenvinnes eller gjenbrukes kan føre til at folk rettferdiggjør økt forbruk.

Greenpeace vil at produsenter og klesbutikker tar større ansvar for at klærne blir av bedre kvalitet, varer lenger og lages av materialer som er gjenbrukbare. Som forbrukere kan vi stille krav om dette. Målet må være «slow fashion», altså å bremse ned farten på både produksjon og forbruk. Å øke livstiden for klesplagg fra ett til to år vil minske klimautslippene fra industrien med 24 prosent.

 

Fact-Sheet-Timeout-for-fast-fashion