Forslag til sak for diskusjon og votering på Statoils generalforsamling 2011

Publikasjon - 11 mars, 2011
Dette er forslaget fra Greenpeace og WWF om at Statoil må trekke seg ut av tjæresand. Det skal behandles på generalforsamling i 19. mai.

I følge Lov om allmennaksjeselskaper; III. Innkalling til generalforsamling § 5-11 har aksjeeiere rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen. Som aksjeeiere ber derfor Greenpeace og WWF om at følgende sak legges til agendaen for diskusjon og votering på Statoils generalforsamling den 19. mai 2011:

Vi ønsker at generalforsamlingen diskuterer og stemmer over følgende forslag:

“Utvinning av canadisk tjæresand er en strategisk satsing som:

  • har store negative klima-, miljø- og sosiale konsekvenser
  • ikke er forenlig med Statoils vedtatte retningslinjer for bærekraftig utvikling og miljø
  • skader Statoils troverdighet og omdømme, og innebærer en finansiell risiko for eierne

Utvinningen er canadisk tjæresand er heller ikke forenlig med den internasjonale målsetningen om å holde den globale temperaturøkningen under to grader. Det er derfor ikke i aksjonærenes langsiktige interesse at Statoil fortsetter med utvinning av olje fra tjæresand.

Statoil skal trekke seg ut av tjæresandutvinning i Canada.”

Greenpeace

Truls Gulowsen
+ 47 22 20 51 01

PB6803 St. Olavs plass 1
0130 OSLO

WWF-Norge

Rasmus Hansson
+ 47 22 20 51 01

PB6784 St. Olavs plass 1
0130 OSLO

Last ned forslaget som PDF