Innspill fra Greenpeace til Nordområdemeldingen 2011

Publikasjon - 9 februar, 2012
Det står mye godt i Nordområdemeldingen. Presentasjonen av den i både norsk og utenlandsk media har imidlertid fokusert for mye på Norge som en aggressiv aktør som hovedsakelig profilerer seg som leverandør av arktiske petroleumsmuligheter. Utspillene om utelukkelse av Kina fra Arktisk Råd trekker i samme negative retning.

Vi tror ikke Norge er tjent med en slik profil i Arktis, og oppfordrer Stortinget til å tydeliggjøre Norges globale miljø- og samarbeidsprofil også i Arktis. Norge blir ikke bli trodd på målet om å være ”den fremste forvalter av miljøet og naturressursene i nordområdene” om det ikke følges opp gjennom konkrete tiltak. 

Innspill fra Greenpeace til Nordområdemeldingen 2011