Russiske miljøorganisasjoner advarer mot Shtokman-satsing

Publikasjon - 1 desember, 2011
En rekke russiske miljøorganisasjoner inkludert Greenpeace og Bellona advarer i dag Statoil og Total mot å investere i Shtokman-prosjektet sammen med Gazprom.

Sju russiske miljøvernorganisasjoner, inkludert Greenpeace og Bellona, har sendt et brev til Gazprom, Statoil og Total for å be selskapene om å ikke fatte beslutning om endelig finansiering, i hvert fall ikke før miljørisikoen er tilstrekkelig utredet og det finnes en beredskapsplan for ulykkestilfeller.

Les brevet på engelsk her.