Angående Th!nk-biler som er planlagt skrapet.

Publikasjon - 29 august, 2004
Ford har i dag en enestående sjanse til å unngå negativ oppmerksomhet og dra nytte av miljømessige markedstrender, ved å bidra til å videreselge Th!nk-bilene til Elbil Norge, framfor å skrape dem i altfor ung alder. Vi oppfordrer dere til å sikre at de elektriske nullutslippsbilene Th!nk City blir videresolgt, ikke skrapet.

Download document

Num. pages: 1