Annonse

Publikasjon - 15 november, 2005
Denne Greenpeace-annonsen er blitt til som et resultat av at kreative og engasjerte mennesker har investert tid og arbeid i ideprossess og utforming. Gode ideer setter vi pris på, og dette er en god idé. En slik kreativ løsning som treffer innertier på en av våre viktigste og høyest prioriterte kampanjer er det nesten umulig å la forbli urealisert. Vi er svært takknemlig for den innsats som folk gjør for miljøet. Det varmer, hjelper og nytter. I motsetning til oljeindustrien har ikke Greenpeace mulighet til å kjøpe reklameplass for å påvirke opinionen. At Statoil bruker mangfoldige titalls millioner av skattebetalernes penger til å kjøpe reklame for å påvirke det norske folk om hva som er Barentshavets egentlige verdi er vel mildt sagt kontroversielt, kanskje spesielt siden det er et såpass omstridt tema som oljeboring i matfatet til fisken i Barentshavet.

Nord-Norges fremtid ligger under vann. Vi kan si oss enige i denne påstanden. Men, det er fordi området Lofoten/Barentshavet er et av verdens aller mest verdifulle, rene og sårbare havområder med et fantastisk og unikt økosystem. Selv om oljeboring vil skape noen arbeidsplasser, kan konsekvensen av et uhell føre til et massivt tap av arbeidsplasser innen fiskeri-, havbruk- og reiselivsnæringene. Ødeleggelsene i naturen kommer i tillegg. Ettersom verden allerede har funnet mer olje og gass enn vi noensinne kan forbrenne uten å ødelegge klimaet, ser vi ingen grunn til å lete etter olje i disse sårbare områdene.

Download document

Emner