Fakta om utvinning av oljesand (tjæresand)

Publikasjon - 21 mai, 2008