Greenpeace sin høringsuttalelse

Publikasjon - 25 juli, 2000

Download document

Executive summary: Det er svært uheldig at analysen ikke tar opp konsekvenser av den oljevirksomhet som vil følge av et eventuelt drivverdig funn. Miljøkonsekvenser av leteboring vil isolert sett være betydelig mindre enn konsekvensene av kommersiell drift. Så lenge målet med leteboringene er å starte utvinning på sikt, er det irrelevant å benytte boretidspunktene så detaljert som det gjøres i analysen. Ved utvinning vil det foregå aktivitet utenom disse vinduene, men betydelig større skadepotensiale, særlig i de virkelige sårbare periodene, som ikke er vist i analysen.

Num. pages: 0

Emner