Hvordan MON863 ble godkjent av EU

Publikasjon - 15 mars, 2007
Hvordan Monsanto fikk tillatelse til å selge MON863 i Europa, og hvorfor maisen ikke er egnet som mat.

Download document

Num. pages: 6

Emner