Hydrogen - Keiser uten klær?

Publikasjon - 13 oktober, 2004
Greenpeace kritiserer i denne høringsuttalelsen regjeringens 'Hydrogenutvalg' for et altfor ukritisk og optimistisk perspektiv på mulighetene til å benytte hydrogen som energibærer, særlig i transportsektoren. Utvalget får også kritikk for å ha gjennomført en beklagelig innsnevring av mandatet, slik at andre alternativer til fossile brensler i transportsektoren får uforholdsmessig liten plass. Greenpeace mener det er på tide med et realistisk blikk på hydrogen, og stiller en rekke spørsmål som regjeringens konsulenter ikke har tort å stille. Greenpeace mener energieffektivitet må være et nøkkelkriterium for evaluering av framtidige transportløsninger, og finner ikke at utstrakt bruk av hydrogen tilfredsstiller dette kravet.

Download document

Num. pages: 11