Kronikk Dagbladet Mars 2001

Publikasjon - 5 mars, 2003
George W. Bush vil trekke tilbake signaturen fra Kyoto-protokollen. Han har også bestemt at CO2 ikke er en forurensende gass. USA har hittil vært Norges viktigste allierte i klimaforhandlingene. Tiden er overmoden for iverksetting uten USA, og at Norge får nye venner i klimasaken.

Download document

Num. pages: 3