Regulatory systems for GE crops a failure

Publikasjon - 15 mars, 2007
En ny gjennomgang av Monsantos forsøksdata viser at den genmodifiserte maisen MON863 aldri burde ha blitt godkjent for det europeiske markedet

Emner