StatoilHydroanmeldelse

Publikasjon - 8 oktober, 2007
Greenpeace anmelder med dette StatoilHydro Snøhvit LNG for flere forhold knyttet til fakling på Melkøya i august-september 2007.