UTENLANDSKE FARTØY MED LISENS FOR FISKE I NORGES ØKONOMISKE SONE (NØS) PR. 19.6.07.

Publikasjon - 13 august, 2008

Emner