Fukushima - pamietamy!

Andrzej Sławiński z Komitetu Mieszkańców „Nie dla atomu w Żarnowcu, gm. Krokowa”, któremu towarzyszyli aktywiści Greenpeace, zwrócił koncernowi PGE EJ1 znaczniki geodezyjne usunięte z miejsc wierceń na terenie wyznaczonej przez rząd, potencjalnej lokalizacji elektrowni atomowej w Lubiatowie.

PGE EJ1 nie uzyskało jeszcze pozwolenia na rozpoczęcie prac wiertniczych, które mają służyć zbadaniu terenu pod inwestycję. Planowane 34 odwierty o głębokości do 225 metrów mogą spowodować nieodwracalne zmiany na terenie Wydm Lubiatowskich. W związku z tym Greenpeace wzywa inwestora do przeprowadzenia wymaganej prawem Oceny Oddziaływania na Środowisko dotyczącej wierceń. 

Andrzej Sławiński z Komitetu Mieszkańców „Nie dla atomu w Żarnowcu, gm. Krokowa”, któremu towarzyszyli aktywiści Greenpeace, zwrócił koncernowi PGE EJ1 znaczniki geodezyjne usunięte z miejsc wierceń na terenie wyznaczonej przez rząd, potencjalnej lokalizacji elektrowni atomowej w Lubiatowie. PGE EJ1 nie uzyskało jeszcze pozwolenia na rozpoczęcie prac wiertniczych, które mają służyć zbadaniu terenu pod inwestycję. Planowane 34 odwierty o głębokości do 225 metrów mogą spowodować nieodwracalne zmiany na terenie Wydm Lubiatowskich. W związku z tym Greenpeace wzywa inwestora do przeprowadzenia wymaganej prawem Oceny Oddziaływania na Środowisko dotyczącej wierceń.

Tematy