Kopernik, Tuwim i Smok Wawelski wzywają Premiera Tuska do ratowania klimatu

16 października 2009 w 9 miastach Polski odbyło się bezprecedensowe wydarzenie – przemówiły pomniki i znane postacie, które wezwały Premiera Tuska do osobistego udziału w tegorocznym Szczycie Klimatycznym w Kopenhadze i zdecydowanego działania na rzecz ochrony klimatu.

16 października 2009 w 9 miastach Polski odbyło się bezprecedensowe wydarzenie – przemówiły pomniki i znane postacie, które wezwały Premiera Tuska do osobistego udziału w tegorocznym Szczycie Klimatycznym w Kopenhadze i zdecydowanego działania na rzecz ochrony klimatu.