"Nieodpowiedzialność i beztroska" – akcja na konferencji Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

18 września 2006r. aktywiści Greenpeace przerwali konferencję, zorganizowaną przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego w Warszawie. Na spotkanie pod hasłem „Odpowiedzialność i Troska” zjechali przedstawiciele firm chemicznych oraz członkowie organizacji przemysłu chemicznego z całej Europy. 15 aktywistów Greenpeace z 4 krajów europejskich, ucharakteryzowanych na ciężko chorych, rozwinęło transparent „Konferencja: nieodpowiedzialność i beztroska”.

Akcja ta miała na celu zwrócenie uwagi na zabiegi przemysłu chemicznego, mające na celu niedopuszczenie do uchwalenia nowego rozporządzenia europejskiego REACH, które ma uregulować sposób postępowania z niebezpiecznymi związkami chemicznymi.

18 września 2006r. aktywiści Greenpeace przerwali konferencję, zorganizowaną przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego w Warszawie. Na spotkanie pod hasłem „Odpowiedzialność i Troska” zjechali przedstawiciele firm chemicznych oraz członkowie organizacji przemysłu chemicznego z całej Europy. 15 aktywistów Greenpeace z 4 krajów europejskich, ucharakteryzowanych na ciężko chorych, rozwinęło transparent „Konferencja: nieodpowiedzialność i beztroska”. Akcja ta miała na celu zwrócenie uwagi na zabiegi przemysłu chemicznego, mające na celu niedopuszczenie do uchwalenia nowego rozporządzenia europejskiego REACH, które ma uregulować sposób postępowania z niebezpiecznymi związkami chemicznymi.