Rozwój tak - odkrywki nie

Akcja Greenpeace na Ministerstwie Gospodarki przeciwko koplniom odkrywkowym i energetyce opartej na paliwach kopalnych.

Akcja Greenpeace na Ministerstwie Gospodarki przeciwko koplniom odkrywkowym i energetyce opartej na paliwach kopalnych.