Łańcuch Ludzi STOP Odkrywce

23 sierpnia między przygranicznymi miejscowościami Grabice (Polska) i Kerkwitz (Niemcy) tysiące osób utworzyło ośmiokilometrowy łańcuch ludzi w ramach akcji Łańcuch Ludzi STOP Odkrywce. W ten sposób przedstawiciele 27 krajów wyrazili swój sprzeciw wobec planów budowy nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego i jednocześnie apelowali o rozwój odnawialnych źródeł energii. Protest zbiegł się w czasie z ogłoszeniem przez polski rząd konsultacji strategicznego dokumentu „Polityka Energetyczna Polski do 2050r.” 7500 osób spotkało się przy granicy polsko-niemieckiej, by utworzyć łańcuch ludzi pomiędzy dwoma miejscowościami zagrożonymi zniszczeniem. Plany koncernów węglowych po obu stronach granicy zakładają budowę nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego. Po stronie polskiej o koncesję na wydobycie węgla w gminach Gubin i Brody ubiega się koncern PGE, po niemieckiej szwedzka firma Vattenfall. Mieszkańcy terenów przeznaczonych pod odkrywki nie zgadzają się na realizację tych planów, a swój sprzeciw wyrazili w prawnie ważnych referendach już w 2009 r., podczas którego większość zagłosowała „na nie” dla węgla. Protest wobec budowy nowych kopalni odkrywkowych wyrażają nie tylko osoby bezpośrednio zagrożone wysiedleniem oraz ci, którzy w przyszłości mieliby żyć w sąsiedztwie odkrywki, ale też wszyscy, którzy są świadomi tego, że w XXI wieku energię należy produkować w sposób przyjazny ludziom i środowisku.

Brak komentarzy Dodaj komentarz

Dodaj komentarz 

Aby dodać komentarz, musisz się zalogować.

23 sierpnia między przygranicznymi miejscowościami Grabice (Polska) i Kerkwitz (Niemcy) tysiące osób utworzyło ośmiokilometrowy łańcuch ludzi w ramach akcji Łańcuch Ludzi STOP Odkrywce. W ten sposób przedstawiciele 27 krajów wyrazili swój sprzeciw wobec planów budowy nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego i jednocześnie apelowali o rozwój odnawialnych źródeł energii. Protest zbiegł się w czasie z ogłoszeniem przez polski rząd konsultacji strategicznego dokumentu „Polityka Energetyczna Polski do 2050r.”

7500 osób spotkało się przy granicy polsko-niemieckiej, by utworzyć łańcuch ludzi pomiędzy dwoma miejscowościami zagrożonymi zniszczeniem. Plany koncernów węglowych po obu stronach granicy zakładają budowę nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego. Po stronie polskiej o koncesję na wydobycie węgla w gminach Gubin i Brody ubiega się koncern PGE, po niemieckiej szwedzka firma Vattenfall. Mieszkańcy terenów przeznaczonych pod odkrywki nie zgadzają się na realizację tych planów, a swój sprzeciw wyrazili w prawnie ważnych referendach już w 2009 r., podczas którego większość zagłosowała „na nie” dla węgla. Protest wobec budowy nowych kopalni odkrywkowych wyrażają nie tylko osoby bezpośrednio zagrożone wysiedleniem oraz ci, którzy w przyszłości mieliby żyć w sąsiedztwie odkrywki, ale też wszyscy, którzy są świadomi tego, że w XXI wieku energię należy produkować w sposób przyjazny ludziom i środowisku.