Greenpeace pod Ministerstwem Gospodarki. Foto: Konrad Konstantynowicz

Zdjęcie | 27 czerwca, 2008

Greenpeace pod Ministerstwem Gospodarki. Foto: Konrad Konstantynowicz