Greenpeace pod siedzibą Ministerstwa Środowiska.

Zdjęcie | 14 kwietnia, 2008

Greenpeace pod siedzibą Ministerstwa Środowiska.