Smog spowodowany ogniem na plantacji nad rzeką Kapuas, Kalimantan. Ogień jest często stosowany do wypalania lasów i do przygotowania gruntu pod plantacje drzew palmowych. Ta powszechnie stosowana przez przemysł praktyka jest nielegalna.

Zdjęcie | 25 kwietnia, 2008

Smog spowodowany ogniem na plantacji nad rzeką Kapuas, Kalimantan. Ogień jest często stosowany do wypalania lasów i do przygotowania gruntu pod plantacje drzew palmowych. Ta powszechnie stosowana przez przemysł praktyka jest nielegalna.