Badanie CBOS - Preferencje Polaków dotyczące przyszłości energetycznej kraju

Raport / Publikacja - 27 listopada, 2014
Do 2010 roku Polacy upatrywali przyszłości polskiej energetyki przede wszystkim w surowcach i źródłach odnawialnych, na drugim miejscu pod względem liczebności plasowali się zwolennicy rozwijania energetyki jądrowej, a najniższą akceptację wzbudzała polityka energetyczna oparta na węglu kamiennym.

W 2011 roku nastąpiło przeorientowanie preferencji Polaków dotyczących przyszłości energetycznej kraju – niezmiennie wysokiemu poparciu dla odnawialnych surowców energetycznych jako bazy przyszłej polityki energetycznej towarzyszyło wówczas częściowe wycofanie akceptacji dla energetyki jądrowej i zwrot w kierunku węgla. Taka zmiana opinii związana była z ogólnym spadkiem poparcia dla energetyki jądrowej, na skutek mających miejsce wiosną 2011 r. wydarzeń w Japonii. Ten trend utrzymał się do 2012 r. Obecne badania potwierdzają, że niezmiennie największą akceptacją społeczną cieszy się oparcie rozwoju energetyki o surowce i źródła odnawialne. Na drugim miejscu w omawianym kontekście uplasowało się oszczędzanie energii, na trzecim – węgiel kamienny i brunatny. Zwolennikiem oparcia przyszłości energetycznej kraju na energii jądrowej jest mniej niż co piąty respondent, jeszcze mniejsza jest grupa preferujących w tym kontekście ropę naftową i gaz ziemny.

Pobierz raport CBOS:

Raport CBOS - preferencje dot. przyszłości energetycznej Polski