Ekspertza IEO - rozwiązania dla prosumentów w projekcie ustawy o OZE

Raport / Publikacja - 2 grudnia, 2014
Proponowany przez polski rząd projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii nie wspiera rozwoju energetyki obywatelskiej. W projekcie ustawy o OZE brakuje mechanizmów umożliwiających ekonomicznie uzasadnione inwestycje w mikroinstalacje.

Sugerowane rozwiązania, jakimi są dotacje z programu „Prosument” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), wraz z tzw. net-meteringiem i odkupem energii za 100% ceny hurtowej, nie doprowadzą do efektu skali. Środki przeznaczone na realizację tego programu nie zaspokoją potrzeb mieszkańców blisko 2 500 polskich gmin. Dowodzi tego najnowsze opracowanie przygotowane przez ekspertów Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) „Analiza rzeczywistych korzyści wynikających z proponowanych przez rząd mechanizmów wsparcia dla prosumentów według rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii”.

Pobierz briefing: Rozwiązania dla prosumenta - najważniejsze informacje [PDF]

Pobierz ekspertyzę:

Ekspertyza IEO - rozwiązania dla prosumenta