Pracując dla klimatu

Raport / Publikacja - 6 września, 2011
Raport „Pracując dla klimatu” - analiza porównawcza potencjału nowych miejsc pracy w Polsce związanego z rozwojem sektora energetyki odnawialnej. Opracowany na zlecenie Greenpeace Polska przez Instytut Energetyki Odnawialnej wraz z Instytutem Badań Kosmicznych i Termodynamiki Technicznej DLR w Stuttgarcie (Institute of Technical Thermodynamics).

Pobierz plik w formacie PDF

Pracując dla klimatu - raport PDF