Raport "Statki molochy: plaga oceanów"

Szkodliwy wpływ wielkich koncernów połowowych na rybołówstwo Unii Europejskiej oraz zasoby naturalne światowych mórz i oceanów

Raport / Publikacja - 6 listopada, 2014
20 statków, które zostały opisane w tym raporcie, reprezentuje jednostki, które najbardziej przyczyniają się do przełowienia i zniszczeń w środowisku naturalnym. Nie służą także zrównoważonemu rozwojowi społeczności stref przybrzeżnych w Europie i na świecie. Wszystkie opisane tu statki są związane z Unią Europejską poprzez banderę, pod którą pływają, lub poprzez właścicieli lub armatorów.

Okładka raportuPoprzez demaskowanie przykładów niezrównoważonych praktyk połowowych i złego zarządzania łowiskami Greenpeace pragnie położyć kres problemowi przełowienia. Opowiada się za odpowiedzialnym korzystaniem z zasobów rybnych i wzywa Unię Europejską, regionalne organizacje ds. rybołówstwa, Organizację Narodów Zjednoczonych i duże kraje nadmorskie do wprowadzenia praw, które zachowają łowiska dla przyszłych pokoleń.

Pobierz raport:

Raport Statki molochy: plaga oceanów

Tematy