ELEKTROWNIE JĄDROWE W POLSCE I ICH ALTERNATYWA

Raport / Publikacja - 6 października, 2015
„Energetyka jądrowa nie jest odpowiednia dla Polski. Po pierwsze wiążą się z nią coraz liczniejsze ryzyka rosnących kosztów i notorycznie przekraczanych terminów. Cały program jądrowy, opóźniony już o 16 lat, może pochłonąć niebagatelną kwotę 160 miliardów złotych. Po drugie niesie ona ze sobą “kolonizację” polskiej elektroenergetyki, czyli udostępnienie wewnętrznego rynku energii zewnętrznym dostawcom bloków jądrowych, którzy z roku na rok tracą na rynku globalnym grunt pod nogami.” - prof. Jan Popczyk, pierwszy prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Przeprowadzona analiza porównuje dwie alternatywne inwestycje równoważne pod względem nakładów inwestycyjnych, które mogą zostać zrealizowane w polskim sektorze energetycznym w najbliższych latach. Inwestycja 1 to budowa pierwszego polskiego bloku jądrowego o mocy 1500-1600 MW. Inwestycja 2, czyli inwestycja alternatywna, to jednoczesna realizacja szeregu działań, na które składają się łącznie:

  1. krajowy program modernizacji oświetlenia,
  2. program rozwojowy obejmujący rewitalizację części zasobów mieszkaniowych w miastach oraz na terenach wiejskich,
  3. zmiana sposobu wytwarzania i wykorzystania energii w części gospodarstw rolnych.

Pobierz analizę:

ELEKTROWNIE JĄDROWE W POLSCE I ICH ALTERNATYWA

Tematy