Ochrona danych osobowych

Strona - 10 maja, 2018
Fundacja Greenpeace Polska popiera fundamentalne prawo każdego człowieka do zachowania prywatności w internecie. Robimy wszystko, co tylko możliwe, aby ochronić bezpieczeństwo danych użytkowników naszych serwisów internetowych oraz wszystkich osób, które przekazują nam swoje dane.

1. Administratorem danych osobowych zbieranych na niniejszej stronie internetowej jest Fundacja Greenpeace Polska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Altowej 4, 02-386 Warszawa („Greenpeace”), telefon: 22 851 26 42, e-mail: e-mail: .

2. Greenpeace chroni dane osobowe zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

3. Opisane zasady odnoszą się do wszystkich stron administrowanych przez Greenpeace. Nie mają zastosowania do stron innych organizacji, do których możemy umieszczać linki i których zasady ochrony danych osobowych mogą różnić się od naszych.

4. Nie zbieramy informacji, które pozwolą na identyfikację naszych użytkowników, chyba że dobrowolnie zdecydowali się oni na ich udostępnienie przez stronę, e-mail, telefon, poprzez dołączenie się do grona naszych darczyńców, podpisanie petycji lub wzięcie udziału w rekrutacji. Jeśli już zdecydowałeś/aś się udostępnić nam te informacje, zapewniamy ich pełną poufność.

5. Dane osobowe, które zbieramy od Ciebie, gdy chcesz nam przekazać darowiznę to: Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr budynku/lokalu, data urodzenia, numer karty płatniczej, kod CVV, miesiąc ważności karty, rok ważności karty.

6. Dane osobowe, które zbieramy od Ciebie, gdy chcesz przyłączyć się do naszej petycji to: Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy (w Polsce) lub inny kraj zamieszkania.

7. Dane osobowe, które zbieramy od Ciebie, gdy chcesz zamówić usługę Newslettera to: Twoje imię, adres e-mail, województwo.

8. Jeżeli przetwarzanie udostępnionych nam danych wymaga udziału trzeciej strony (np. banku) korzystamy z najwyższej jakości usług, zapewniających maksymalne bezpieczeństwo danych.

9. Podczas podawania swoich danych osobowych na naszej stronie internetowej zawsze będziesz mógł zapoznać się z klauzulą informacyjną w której szczegółowo poinformujemy Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych.

10. Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy, ani nie udostępniamy w żaden inny sposób naszych list mailingowych, w tym pozyskanych przez tę stronę, ani żadnych innych informacji, które mogą posłużyć do zidentyfikowania danych osobowych.

11. Greenpeace nie dzieli się ani w żaden inny sposób nie udostępnia swoich danych innym organizacjom. Możemy jednak dzielić się informacjami pomiędzy narodowymi lub regionalnymi biurami Greenpeace, w celu efektywnego informowania o naszych kampaniach i mobilizowania opinii publicznej, aby osiągać cele naszych kampanii oraz pozyskiwać fundusze niezbędne do finansowania naszej działalności.

12. Nie udostępniamy danych użytkowników zewnętrznym agencjom w innym celu, niż związany z realizowanymi przez nas projektami i tylko wówczas, gdy zapewniają przeprzęganie przepisów o ochronie danych osobowych.

13. Dostęp do danych osobowych (tylko w niezbędnym zakresie) - będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Fundacji, podmioty, którym Fundacja powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego, oraz podmioty wchodzące w skład struktur organizacyjnych Fundacji, poza granicami Polski - jedynie w celach i w zakresie niezbędnym do realizacji przez Fundację wskazanych powyżej celów.

14. Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (operatorzy systemu obsługujący pocztę email Administratora - Kanada i USA). Przetwarzając dane osobowe korzystamy również z narzędzi analitycznych takich jak Facebook Analytics i Google Analytics, co może wiązać się z przekazaniem danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (USA). Poza Europejski Obszar Gospodarczy do państw, w stosunku do których Komisja nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, dane osobowe są przekazywane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzoru i zatwierdzonych przez Komisję. Podmioty, do których przesyłamy dane osobowe, gwarantują odpowiednie ich zabezpieczenie. Masz możliwość uzyskania kopii tych danych.

15. Jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś na to zgodę lub wsparłeś, którąś z naszych petycji będziesz mógł/mogła brać udział w naszych przyszłych kampaniach, otrzymywać informacje o naszych działaniach albo zostać zaproszonym do finansowego wspierania Greenpeace. Udzieloną zgodę możesz zawsze wycofać, możesz także zgłosić sprzeciw, jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzasadniony interes administratora.

16. Informacje o naszych działaniach możesz również otrzymywać drogą mailową jeżeli zamówiłeś usługę Newslettera. Zawsze możesz zrezygnować z otrzymywania tych informacji - pod każdym newsletterem znajduje się link do zrezygnowania z otrzymywania kolejnej korespondencji.

17. Rejestrujemy także niektóre informacje od osób, które nawiązały z nami kontakt po to, aby otrzymać od nas informacje albo z prośbą o pomoc, po to, aby móc udzielić informacji albo oczekiwanej pomocy. Nie przekazujemy tych informacji nikomu innemu (chyba, że udzielisz nam na to zgody), ani nie używamy tych informacji do innych celów.

18. Nasze strony internetowe znajdują się na kilku serwerach. Informacje w logach naszych stron nie umożliwiają personalnej identyfikacji, nie staramy się także połączyć tych informacji z rzeczywistymi osobami, które przeglądają nasze strony. Nasz serwer zbiera informacje na temat daty i czasu odwiedzin na naszej stronie, a także adresu serwera z którego dana osoba wchodzi na naszą stronę. Możemy także zapisywać informacje (anonimowo) o ruchach, które użytkownicy wykonują na naszych stronach. Wykorzystujemy te informacje do poprawy jakości naszej strony i oceny statystyk, takich jak pory dnia i dni tygodnia, podczas których panuje wzmożony ruch na naszych stronach, a także do oceny popularności różnych działów.

19. Pliki cookie to dane, które nasza strona wysyła do Twojej przeglądarki. Mogą one następnie być przechowywane na dysku twardym Twojego komputera. Nasza strona korzysta z plików cookie, aby ocenić realne zainteresowanie naszymi serwisami, lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z naszych serwisów oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, stale udoskonalać nasze serwisy internetowe czyniąc je bardziej przyjaznymi i lepiej dostosowanymi do potrzeb użytkowników. Te informacje nie zawierają informacji znajdujących się na Twoim komputerze. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby informowała cię, kiedy otrzymujesz pliki cookie albo uniemożliwić otrzymywanie plików cookie. Nie używamy plików cookie, aby obserwować, jakie strony wybierasz.

20. Masz prawo: dostępu do danych (art. 15 RODO), otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), sprzeciwu (art. 21 RODO) oraz do cofnięcia zgody w przypadkach przewidzianych prawem. Cofnąć zgodę możesz w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.

21. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych przez Greenpeace jest niezgodne z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

22. Greenpeace zastrzega sobie prawo zmiany tej Polityki prywatności, w szczególności w przypadku konieczności jej dostosowania do aktualnych przepisów prawa, zmiany sposobu przetwarzania danych lub wprowadzenia nowych wymogów organów nadzorczych. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie.

23. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 11 lutego 2019r..

24. O treści zmian Polityki prywatności Greenpeace poinformuje poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej: http://greenpeace.pl. Taka informacja będzie utrzymana na wskazanej stronie przez okres co najmniej 15 (piętnastu) kolejnych dni kalendarzowych.

Tematy