Komunikat Greenpeace

Informacja prasowa - 29 lipca, 2015
Komunikat Greenpeace Polska w sprawie ujawnienie dokumentu spółki PGE EJ 1 Sp. z o. o. dotyczącego harmonogramu realizacji projektu jądrowego

Mamy głębokie przekonanie, że ujawnienie przez Greenpeace dokumentu spółki PGE EJ 1 Sp. z o. o. dotyczącego harmonogramu realizacji projektu jądrowego (datowanego na 15 maja 2015) służyło interesowi publicznemu, wskazywało bowiem na możliwe ryzyko opóźnienia realizacji rządowego Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, o którym to ryzyku i możliwych opóźnieniach społeczeństwo ma prawo i powinno być na bieżąco informowane. Opóźnienie takie generowałoby dodatkowe koszty oraz konsumowałoby zasoby i czas, który rząd oraz energetyczne spółki należące do Skarbu Państwa powinny jak najlepiej wykorzystać na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski. Bezpieczeństwo to, na obecnym etapie rozwoju polskiej gospodarki, zapewnić mogą inwestycje na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju krajowych źródeł energii odnawialnej.

Przyjmujemy jednak do wiadomości argumentację spółki PGE EJ 1, że ów dokument nie jest oficjalnym i zatwierdzonym harmonogramem projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Dlatego zdecydowaliśmy przychylić się do wniosku spółki i usunąć dokument z naszej strony internetowej. W dalszym ciągu stoimy na stanowisku, że ze względu na koszty oraz pochopną, niepopartą żadnymi sensownymi analizami decyzję rządu dotyczącą programu jądrowego, projekt od początku był nierealistyczny a kolejne opóźnienia to tylko potwierdzają. Oczekujemy zarazem, że spółka PGE EJ 1 Sp. z o. o. w jak najszybszym terminie opublikuje oficjalną, zatwierdzoną wersję harmonogramu przygotowań i ewentualnej budowy elektrowni jądrowej, a rząd w trybie pilnym zweryfikuje zasadność dalszej realizacji programu jądrowego

Tematy